T +32 (0)3 237 84 28 | Onze zorg, het welzijn van lichaam en geest!|info@praktijksane.be

Maria Verreet: Klinisch Psychologe (kinderen, jongeren en jongvolwassenen) & Familietherapeut

Wie?

Afgestudeerd Master in Klinisch Psycholoog aan Vrije Universiteit Brussel.
Erkend Psycholoog (erkenningsnummer: 792117790).

Reeds meer dan 10 jaar werkzaam binnen de Integrale Jeugdhulp, als hulpverlener voor kinderen, het gezin en volwassenen.
Na mijn studie Psychologie zocht ik inspiratie rond specifieke problematieken en volgde ik een aantal cursussen.
Gaande van bijscholingen rond ADHD, ASS, werken rond trauma, enz. tot workshops over de duplomethodiek, oplossingsgericht denken/ handelen, enz.

Ik werk vanuit een cognitief – gedragsmatige visie.
Aangezien werken met mensen een brede aanpak vereist, haal ik inspiratie uit verschillende psychologische stromingen.
Op deze manier wordt elke begeleiding anders en aangepast aan de specifieke noden van het individu/ het gezin.

Mijn doel is onder andere om mensen in moeilijkheden te versterken en de nodige vaardigheden aan te leren om problemen op een andere manier aan te pakken (oplossingsgerichter).
Werken aan draagkracht en weerbaarheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen/ levensdomeinen.

Wat?

Psychologische begeleiding voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen.
Ondersteuning en begeleiding wat betreft uiteenlopende problemen of moeilijkheden

*   Sociale vaardigheidstraining.
*   Moeilijkheden op school, zoals faalangst en omgaan met pestsituaties.
*   Gedragsmoeilijkheden en/of ontwikkelingsproblemen.
*   Angstproblematiek.
*   Kinderen en hun gezin in een (v)echtscheidingssituatie.
*   Opvoedingsproblemen.
*   Stress- of spanningsgerelateerde klachten.
*   Vragen rond identiteit en doelen in het leven.
*   Gezinstherapie.
*   …

Het werken met kinderen gebeurt aan de hand van verschillende methodieken gericht op creatieve, op spel georiënteerde technieken.
Bij volwassenen worden eveneens een aantal methodieken ingezet, maar vormt gesprekstherapie de basis van de begeleiding.

Praktisch

A. Een eerste afspraak (het intakegesprek) voor jonge kinderen is steeds met 1 van de ouders erbij.
De verdere begeleiding is meestal individueel met het kind.

Op gegeven tijdstippen vindt een terugkoppeling met de ouder(s) plaats.
Vanaf de leeftijd van 14 jaar mag de jongere alleen komen, tenzij anders afgesproken.

Ook hier gebeurt de nodige terugkoppeling naar de ouder(s).
Dit steeds in samenspraak met de jongere.

B. Een begeleidingssessie duurt 50 minuten. De kostprijs is 50 euro. Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve tijdig te verwittigen.

C. Na telefonisch contact op het nummer +32 472 96 09 23 kan U steeds een afspraak maken en bekijken we in een eerste gesprek samen wat ik kan betekenen.
Dit geeft geen verplichting tot een opstart. Klikt het niet of kan ik je niet verder helpen, dan zoek ik graag mee naar gepaste hulpverlening.

 

Caroline Fransens: Loopbaanbegeleiding en Stressbeheersing

Wie?

Na mijn opleiding tot filoloog  (UA + Humboldt Universität zu Berlin) werkte ik 15 jaar binnen de podiumkunstensector. Talentontwikkeling en motivatie stonden hierbij centraal.

Meer en meer raakte ik gebeten door thema’s als talent, motivatie, stress en psychologisch welzijn. Een carrièrewissel was dan ook niet te vermijden. Dat was 2012.

Aan deze wissel ging een grondige voorbereiding vooraf. Ik volgde een ICF-conforme jaaropleiding tot Integrale Coach en de in Nederland erkende opleidingen tot loopbaanadviseur en narratief therapeut. Bovendien koos ik opnieuw voor een universitaire opleiding: psychologie.

Extra leergangen als ‘stress- en burn out’ bij Dr. Luc Swinnen  en loopbaanadvies voor 45+ bij HR-Academy, maar zeker ook de opleiding gedragstherapie, zorg(d)en voor de nodige verdieping.

Als startende coach gaf ik taaltrainingen en deed interculturele coaching in bedrijven als Bayer, Cargill, Dupont, Electrabel (Gaz of Suez), Haribo, Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson), Procter & Gamble, Svex (Indaver), Truvo…

Omdat ik een vrijwillige bijdrage aan de samenleving wil leveren, bemiddel ik voor de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid | Sociale Interventie van de Stad Antwerpen. Het is een mooi alternatief voor een proces voor het vredegerecht.

Wat?

Je kan bij mij terecht voor loopbaanadvies en stressbeheersing.

Thema’s die binnen loopbaanadvies aan bod kunnen komen zijn: werkcontext, talent en competentie, intrinsieke motivatie, grenzen stellen, conflicthantering en timemanagement. Loopbaanadvies bestaat doorgaans uit vier werksessies, het kennismakingsgesprek niet meegerekend. De exacte inhoud ervan wordt tijdens dit kennismakingsgesprek duidelijk, omdat die op de noden van de cliënt wordt afgestemd.

In de begeleiding rond stressbeheersing werken we aan stress die het leven gaat beheersen en daardoor normaal functioneren in de weg staat. Denk aan thema’s als angst, paniek, piekeren, gebrek aan energie, onverklaarbaar verdriet, gevoelens van wanhoop, opgekropte woede, gebrek aan toekomstperspectief, vermijdingsgedrag (zoals bijv. bij faalangst en uitstelgedrag).

Praktisch

Je kan bij mij terecht op woensdag, vrijdag en zaterdag.
Je kan me bereiken via het nummer +32 479 95 02 34 of via mail caroline@carolinefransens.be

 

Meryem El Allal: Klinisch psychologe & Stress – Burn Out Coaching

Wie?

Afgestudeerd Master in Klinisch Psycholoog aan Vrije Universiteit Brussel

Erkend psycholoog (erkenningsnummer: 902119176)

Erkend Stress en Burn Out Coach

Wat?

Sinds 2016 Werkzaam in bijzonder jeugdzorg als gezinsbegeleider waar ik vanuit een Positieve Heroriënteringsmethodiek vastgelopen relaties en communicatiepatronen  samen met het gezin probeer te heroriënteren.

Hiernaast doe ik binnen praktijk Sane psychologische begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met onderstaande klachten of vragen:

* Depressieve klachten
* Angsten
* Relatieproblemen
* Identiteitsvragen
* Burn out/werk gerelateerde klachten
* Communicatieproblemen
* Verlies/rouw
* Sociale vaardigheidstraining
* Faalangst
* Gezinstherapie
*….

Dit vanuit verschillende psychologische stromingen zoals cognitief gedragsmatig, biopsychosociaal model, systeemtherapeutische, enz… Altijd op maat en vraag van de cliënt.

Praktisch

Een begeleidingssessie duurt 50 minuten. De kostprijs is 50 euro. Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve tijdig te verwittigen.

Na telefonisch contact op het nummer +32 486 09 29 26 kan U steeds een afspraak maken en bekijken we in een eerste gesprek samen wat ik kan betekenen.
Dit geeft geen verplichting tot een opstart. Klikt het niet of kan ik je niet verder helpen, dan zoek ik graag mee naar gepaste hulpverlening.