Dokter Isabelle Gerets

BEREIKBAARHEID:
Elke werkdag van 13:00 tot 14:00 op

0480 65 03 63

Nieuwe aanmeldingen

Na mijn middelbaar onderwijs in Antwerpen, ben ik in Franstalig België geneeskunde gaan studeren. Eerst in Namen en vervolgens in Brussel. Ik ben in 2010 afgestudeerd als arts en in 2015 als kinder- en jeugdpsychiater aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Tijdens mijn opleiding werkte ik in verschillende (kinder)psychiatrische diensten van ziekenhuizen in Brussel. In 2013 heb ik mijn opleiding vervolledigd in Genève in Zwitserland en daar heb ik ook tot in 2016 gewerkt.

Nadat ik als 6-jarige even in het ziekenhuis had gelegen, wilde ik kinderarts worden. Met dit idee in het achterhoofd ben ik ook aan mijn opleiding geneeskunde begonnen. Tijdens mijn stages merkte ik snel op dat ik vooral geïnteresseerd was in het relationele, het emotionele en het psychologische aspect van de pediatrie. De lessen psychiatrie boeiden met het meest, maar ik was ervan overtuigd dat ik met kinderen wilde werken. Tijdens mijn stage in Zuid-Afrika heb ik een kinderpsychiater gevolgd, en toen vielen alle puzzelstukjes samen. Dit was de opleiding die ik wilde volgen. Een kind en een jongere in hun geheel bekijken, met zowel de fysieke als de psychische componenten, zowel het individuele aspect als het familiale en het schoolse systeem rond hen, hen kunnen helpen door te luisteren en te praten en/of te spelen. Ik ben er ook van overtuigd dat als we kinderen en jongeren helpen wanneer de moeilijkheden zich voordoen, zo heel wat problemen vermeden kunnen worden op volwassen leeftijd.

Ik heb een 4-jarige psychotherapieopleiding in de systeem- en familietherapie aan de Centre d’Etudes de la Famille et des Systèmes (CEFS) in Brussel gevolgd. Ik heb ook een aantal 1-jaarsopleidingen gevolgd, namelijk kindertekeningen in de psychoanalytische therapie bij Diane Drory in Brussel, mindfulness aan de Educatieve Academie en zandspeltherapie aan de Educatieve Academie in Berchem. Ik laat me ook regelmatig inspireren door korte opleidingen, zoals geweldloos verzet, narratieve therapie, speltherapie enz. Binnenkort start ik ook een opleiding perinatale psychiatrie en infant mental health.

U kan bij mij terecht voor diverse kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ik doe zowel psychiatrische begeleiding, diagnosestelling, medicatieopvolging, individuele therapie, ouderbegeleiding, speltherapie als familietherapie. Enkele van mijn interesses zijn ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en ASS, en ook emotionele en hechtingsproblematieken.

U kan bij ons ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Meryem El Allal, één van de psychologen van de praktijk. Kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen aangemeld worden voor intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, vermoeden van een autismespectrumstoornis, onderzoek naar leerstoornissen, taalstoornissen en/of dyspraxie en emotionele en gedragsmoeilijkheden.

Ik ben ook werkzaam in Lerni, een tweetalige multidisciplinaire praktijk voor diagnose en behandeling van ontwikkelings- en leerstoornissen bij kinderen en jongeren in Brussel. Ik werk ook samen met de Kanteling, een multidisciplinaire praktijk voor kinderen en jongeren met en zonder beperking in Wijnegem.

Voor nieuwe aanmeldingen kan u contact opnemen met Cheyma Achbari, de sociaal assistente van de praktijk. Dit kan elke werkdag van 13u tot 14u op 0480/65.03.63. Bij haar kan u ook terecht met uw andere vragen.

Ik ben volledig geconventionneerd en volg de vastgelegde riziv-tarieven. Een doorverwijsbrief van de huis-of kinderarts en een kleefbriefje van het ziekenfonds worden gevraagd. Derdebetalersregeling is mogelijk.

Afspraken zijn mogelijk in het Nederlands, Frans en Engels.