Nieuwe aanmeldingen

Na mijn middelbaar onderwijs in Antwerpen, ben ik in Franstalig België geneeskunde gaan studeren. Eerst in Namen en vervolgens in Brussel. Ik ben in 2010 afgestudeerd als arts en in 2015 als kinder- en jeugdpsychiater aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Tijdens mijn opleiding werkte ik in verschillende (kinder)psychiatrische diensten van ziekenhuizen in Brussel. In 2013 heb ik mijn opleiding vervolledigd in Genève in Zwitserland en daar heb ik ook tot in 2016 gewerkt.

Nadat ik als 6-jarige even in het ziekenhuis had gelegen, wilde ik kinderarts worden. Met dit idee in het achterhoofd ben ik ook aan mijn opleiding geneeskunde begonnen. Tijdens mijn stages merkte ik snel op dat ik vooral geïnteresseerd was in het relationele, het emotionele en het psychologische aspect van de pediatrie. De lessen psychiatrie boeiden met het meest, maar ik was ervan overtuigd dat ik met kinderen wilde werken. Tijdens mijn stage in Zuid-Afrika heb ik een kinderpsychiater gevolgd, en toen vielen alle puzzelstukjes samen. Dit was de opleiding die ik wilde volgen. Een kind en een jongere in hun geheel bekijken, met zowel de fysieke als de psychische componenten, zowel het individuele aspect als het familiale en het schoolse systeem rond hen, hen kunnen helpen door te luisteren en te praten en/of te spelen. Ik ben er ook van overtuigd dat als we kinderen en jongeren helpen wanneer de moeilijkheden zich voordoen, zo heel wat problemen vermeden kunnen worden op volwassen leeftijd.

Ik heb een 4-jarige psychotherapieopleiding in de systeem- en familietherapie aan de Centre d’Etudes de la Famille et des Systèmes (CEFS) in Brussel gevolgd. Ik heb ook een aantal 1-jaarsopleidingen gevolgd, namelijk kindertekeningen in de psychoanalytische therapie bij Diane Drory in Brussel, mindfulness aan de Educatieve Academie en zandspeltherapie aan de Educatieve Academie in Berchem. Ik laat me ook regelmatig inspireren door korte opleidingen, zoals geweldloos verzet, narratieve therapie, speltherapie enz. In september 2023 ben ik aan 2-jarige opleiding Infant Mental Health begonnen om me nog verder te specialiseren in de zorg voor de allerjongsten

U kan bij mij terecht voor diverse kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ik doe zowel psychiatrische begeleiding, diagnosestelling, medicatieopvolging, individuele therapie, ouderbegeleiding, speltherapie als familietherapie. Enkele van mijn interesses zijn ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en ASS, maar ook emotionele en hechtingsproblematieken en moeilijkheden tijdens de eerste levensjaren.

U kan bij ons ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Meryem El Allal, één van de psychologen van de praktijk. Kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen aangemeld worden voor intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, vermoeden van een autismespectrumstoornis, onderzoek naar leerstoornissen, taalstoornissen en/of dyspraxie en emotionele en gedragsmoeilijkheden.

Ik werk ook samen met de Kanteling, een multidisciplinaire praktijk voor kinderen en jongeren met en zonder beperking in Wijnegem.

Ik heb momenteel een aanmeldingsstop voor nieuwe aanvragen voor kinderpsychiatrische opvolging. Dit voor onbepaalde duur. Voor aanvragen voor psychodiagnostisch onderzoek, kan u wel nog aanmelden door op de knop “nieuwe aanmeldingen” te klikken. U komt dan op onze wachtlijst terecht.

Ik ben volledig geconventionneerd en volg de vastgelegde riziv-tarieven. Een doorverwijsbrief van de huis-of kinderarts en een kleefbriefje van het ziekenfonds worden gevraagd. Derdebetalersregeling is mogelijk.

Afspraken zijn mogelijk in het Nederlands, Frans en Engels.