Marieke Verreet

BEREIKBAARHEID:
Je kan me bereiken via mail: verreetmarieke@hotmail.com

Of telefoon: 04 72 96 09 23

TARIEF
€60 per 50 minuten

Nieuwe aanmeldingen

Ik ben Klinisch Psycholoog en familietherapeut

Ik help mijn cliënten verder in het Nederlands, Engels en Frans

In 2003 ben ik afgestudeerd als master in de Psychologie, richting Klinisch Psycholoog, aan de Vrije Universiteit Brussel. De stageperiode werd doorlopen in het UKJA, afdeling Het Spoor, kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, vroegkinderlijke schizofrenie, enz.

Met veel enthousiasme ben ik mijn loopbaan gestart binnen de Integrale Jeugdhulp in Antwerpen. In de beginperiode als opvoedster binnen een OOOC. Om nadien over te stappen naar een job als contextbegeleidster en gezinstherapeut.

Binnen Praktijk Sané richt ik me vooral op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De problematieken kunnen van allerlei aard zijn. Zo begeleid ik mensen die kampen met burn-out, depressie, angsten, identiteitsproblemen, emotionele moeilijkheden, enz.

Kinderen en jongeren die vastlopen op school, in hun vriendenkring, met vragen zitten rond de puberteit, gedrags- en/of emotionele problemen ondervinden enz., kunnen eveneens bij mij terecht.

Volwassenen en jongeren met ASS en ADHD begeleid ik wat betreft het vinden van handvatten om te gaan met moeilijkheden betreffende hun problematiek in het dagdagelijkse leven.

Ik werk graag op een oplossingsgerichte (soms creatieve) manier. Samen bekijken we of en hoe we de problemen die je op dat moment in je leven ondervindt, kunnen aanpakken.

Je kan me het best via mail bereiken op verreetmarieke@hotmail.com of via telefoonnummer 0472/96.09.23

Tarief: 60 euro per 50 minuten.